Chào mừng bạn đến với cuộc thi "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020" - tỉnh Trà Vinh
  • AoBAom
  • IMG_3882
Cuôc thi được tổ chức trong 06 tháng, mỗi tháng diến ra 01 kỳ thi. Dự kiến bắt đầu tháng 04/2020, kết thúc vào tháng 09/2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH
ĐT: 0294.3864188. Email: ldldtravinh@yahoo.com.vn.
Website: congdoantravinh.com.vn. https://www.facebook.com/ldldtravinh/